PGB begeleiding

Tijdens onze PGB begeleiding bouwen we voort op de ondersteuning die al plaatsvindt op school. Ons belangrijkste doel is het verbeteren van het concentratievermogen en het bevorderen van zelfstandigheid in schoolgerelateerde zaken. Daarnaast streven we ernaar het sociaal functioneren te vergroten door de juiste bijdrage te leveren binnen groepsopdrachten.

Wij helpen de kinderen met bijvoorbeeld het stellen van vragen en het aanpakken van eventuele obstakels die ze kunnen tegenkomen tijdens hun leerproces. Wanneer leerlingen zich op hun gemak voelen en het vertrouwen hebben om hulp te vragen, kunnen ze optimaal op school profiteren.

Samen met uw kind maakt de begeleider een planning. Vervolgens gaan ze aan de slag met het leerwerk voor verschillende vakken. De begeleiding van het leren bestaat onder andere uit het stampen van de leerstof met behulp van een timer. Zo kan volop geoefend worden door zich kort en volledig te concentreren.

Heeft uw kind behoefte aan extra ondersteuning bij het verbeteren van concentratie, zelfstandigheid en sociaal functioneren? Onze PGB begeleiding kan bijdragen aan het succes en welzijn van uw kind op school en daarbuiten.