Doorstroomtoets training (Cito en IEP)

De doorstroomtoets is een nieuwe toets in het basisonderwijs. De eindtoets is komen te vervallen. De naam ‘eindtoets’ zegt eigenlijk dat de toets een eind aanduidt. Het eind van de basisschool is uiteraard in zicht als de eindtoets wordt afgenomen. Maar de ontwikkeling van je kind gaat daarna nog wel even door!

De basisschool kan kiezen voor de Cito of IEP doorstroomtoets. Na de doorstroomtoets stroomt kinderen door naar een het voortgezet onderwijs. Samen met het oordeel van de docenten en de uitslag van de NIO-toets vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor het voortgezet onderwijs. De doorstroomtoets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen en taal.

De inhoud

De doorstroomtoets in groep 8 is bedoeld om te testen wat je kind in de 8 jaar op de basisschool heeft geleerd. Er zijn 2 verplichte onderdelen: taal en rekenen. De afname van de toets wordt verspreid over meerdere dagen. Logisch, want je kind moet best veel opgaven maken!


De onderdelen taal en rekenen zijn onderverdeeld in verschillende domeinen.

Taal:

  • Spelling niet-werkwoorden
  • Spelling werkwoorden
  • Begrijpend lezen
  • Opzoeken informatie
  • Hoofdletters en leestekens

Rekenen:

  • Getallen
  • Verhoudingen
  • Verbanden
  • Meten en meetkunde


Zelfvertrouwen
Tijdens de trainingen oefenen wij ieder onderdeel uit de toets. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen in een goed resultaat. Wij vinden het belangrijk, dat uw kind op het juiste niveau instroomt op het voortgezet onderwijs. Uitleg en oefenen zijn bij ons de basis.