NIO-Toets voorbereiden

Alle basisschoolleerlingen maken in groep 7 of 8 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Samen met het oordeel van de docenten en de doorstroomtoets in groep 8 vormt het resultaat van deze toets de basis voor het niveau-advies voor de middelbare school. De nio toets omvat een groot aantal opgaven die binnen een bepaald tijdsbestek gemaakt moeten worden, hoofdzakelijk op het gebied van rekenen, taal, begrijpend lezen en ruimtelijk inzicht.

Zelfvertrouwen
Tijdens de trainingen oefenen wij ieder onderdeel uit de toets. Hierdoor krijgt uw kind meer zelfvertrouwen in een goed resultaat van de test. Wij vinden het belangrijk, dat uw kind op het juiste niveau instroomt op het voortgezet onderwijs. Uitleg en oefenen zijn bij ons de basis.