Inhuren van Happy Homework op school of binnen uw instelling

Wij vinden het belangrijk dat scholen en kinderen het maximale uit zichzelf halen. Daarom bieden wij handvatten voor de toekomst. In onze pedagogische visie staan doelstellingen centraal, zoals het voorkomen of wegwerken van (onderwijs)vertraging, het bieden van gelijke kansen aan de brede ontwikkeling van kinderen, het aantrekkelijker maken van de school, de integrale aanpak van de jeugdproblematiek en de integrale aanpak voor de zorg.

Bij ons vindt u oplossingen binnen alle facetten van het onderwijs. De missie, visie en ambitie van scholen kunnen van elkaar verschillen. Dat is het mooie van het onderwijs. Iedere school kiest zijn eigen weg binnen de kerndoelen en inspectie-eisen die zijn opgelegd door de overheid. Juist die diversiteit is onze sterkte! Door onze eigen onderwijsachtergrond kennen wij het onderwijs en begrijpen we wat er gevraagd wordt.

Wij sluiten aan bij de wensen en behoeften, gericht op onderwijskerndoelen, profielen en visie/missie van de school. Ons netwerk van kandidaten biedt de mogelijkheid om ook binnen de huidige krapte binnen het onderwijs een juiste kandidaat te koppelen. Wij kunnen scholen in geheel Nederland verder helpen.

Onze ervaring binnen het onderwijs kunt u ook goed inzetten om uw personeel om of bij te scholen. Denk bijvoorbeeld aan leerlingondersteuning. Maar ook aan een vervangingspool. Naar aanleiding van uw vraag zoeken wij de juiste kandidaat, die we vervolgens koppelen aan uw opdracht.

Waar kunt u bij voor terecht?
Door onze onderwijservaring kunnen wij ├ęcht met u meedenken. Samen kunnen we tot oplossingen komen, die precies passen bij uw school. Denk aan

 • Onderwijsassistenten via werkdrukgelden
 • Leerlingondersteuners voor passend onderwijs
 • Invulling taakbeleid, zoals organisatie sinterklaasfeest, etc
 • Plusklassen
 • Extra hulp in de klas
 • Ondersteuning IB-taken
 • Naschoolse begeleidingen
 • Vervangingspool
 • Invaldocenten
 • Examentraining
 • NT2 onderwijs
 • Zomerschool, lenteschool en herfstschool
 • Steunlessen
 • Mentorlessen en studiebegeleidingsuren
 • Profielwerkstukbegeleiding
 • Invulling taakbeleid, zoals opvang en inwerken nieuwe collega's
 • Administratieve taken
 • Huiswerkbegeleiding op school
 • Rekenen en Nederlands voor medewerkers binnen zorginstellingen

We werken samen of hebben samengewerkt met:

 • Adriaan Roland Holstschool Bergen
 • Haarlem College
 • Castor College havo/vwo Beverwijk
 • SKILLS vmbo Heemskerk
 • Vellesan College IJmuiden
 • Petrus Canisius College te Heiloo
 • Petrus Canisius College te Bergen
 • Petrus Canisius College te Alkmaar
 • Zuiderlicht College Amsterdam
 • Basisschool Parnassia te Santpoort-Noord
 • Basisschool De Vliegende Hollander te IJmuiden
 • Basisschool Het Kompas te IJmuiden
 • Basisschool De Franciscusschool te IJmuiden
 • Basisschool De Klipper te IJmuiden
 • Basisschool Jan Camperstschool te Driehuis
 • Basisschool De Dolfijn te Haarlem
 • Basisschool De Zuiderpolder te Haarlem
 • Basisschool Openbare Montesorrischool te Hoorn
 • Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond
 • Stichting Forte Kinderopvang
 • Stichting St Jacob Zorg