Privacyverklaring Happy Homework

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen, studenten én medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom gaan we heel zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we nodig hebben voor goed onderwijs en een passende ondersteuning. In deze verklaring staat hoe wij dit doen.

Wie is Happy Homework?
Happy Homework voert werkzaamheden rondom huiswerkbegeleiding en bijles uit.
Happy Homework is ervoor verantwoordelijk dat persoonsgegevens op een veilige manier verwerkt worden, zodat ieders privacy goed is beschermd. Heb je na het lezen van deze verklaring vragen of wil je meer uitleg? Schrijf, bel óf mail ons. Op de laatste pagina staan onze contactgegevens.

WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK?
-Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend om elke leerling of student goed onderwijs te kunnen geven.
-Wij zijn open en eerlijk over de gegevens die we verzamelen, en waarom we dit doen.
-Wij wisselen gegevens alleen met andere partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor een goede ondersteuning.
-Je kunt altijd een beroep doen op je recht om je gegevens in te zien of te laten wijzigen.
-Wij verwerken je gegevens veilig en geheel volgens de Europese wet.

U kunt het verwerkingsregister bij ons opvragen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Happy Homework kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Happy Homework, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Happy Homework verstrekt. Happy Homework kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- De voor- en achternaam van uw kind
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- De naam van de school van uw kind en de groep of klas waar hij of in zit
- Bij automatische incasso uw bankrekeningnummer
- Uw IP-adres

WAAROM HAPPY HOMEWORK GEGEVENS NODIG HEEFT
Happy Homework verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Happy Homework uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onderwijs gerelateerde werkzaamheden.

HOE LANG HAPPY HOMEWORK GEGEVENS BEWAART
Happy Homework bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Happy Homework verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Happy Homework worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Happy Homework gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Happy Homework maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Happy Homework bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Happy Homework te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Happy Homework heeft hier geen invloed op. Happy Homework heeft Google geen toestemming gegeven om via Happy Homework verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@happyhomework.nl. Happy Homework zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Happy Homework neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Happy Homework maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Happy Homework verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Happy Homework op via info@happyhomework.nl.

Happy Homework is als volgt te bereiken:
Postadres en vestigingsadres: Wulverderlaan 3, 2071 BG Santpoort-Noord
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 85249343
Telefoon: 023-2052341
E-mailadres: info@happyhomework.nl