Huiswerkbegeleiding + via subsidie

Ieder kind is uniek en heeft soms op het gebied van taal, rekenen of huiswerk extra hulp nodig. Het inkomen mag geen belemmering zijn bij het verkrijgen van extra begeleiding. Daarom heeft Happy Homework een unieke samenwerking met de gemeenten Beverwijk en Velsen.

Gemeente Beverwijk
Happy Homework begeleidt leerlingen van de basisschool en het voortgezet onderwijs, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een inkomen hebben dat ten hoogste 130% van de bijstandsnorm is. Deze gesubsidieerde begeleiding wordt geheel vergoed door deze gemeente. U hoeft dus niets te betalen.

Gemeente Velsen

Happy Homework begeleidt leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen, waarvan de ouder(s)/verzorger(s) een inkomen hebben dat ten hoogste 130% van de bijstandsnorm is. Deze gesubsidieerde begeleiding wordt geheel vergoed door deze gemeente. U hoeft dus niets te betalen.

Happy Homework is al een aantal jaren succesvol actief. Wij bieden leerlingen een veilige en stimulerende leeromgeving, waarbij positieve ondersteuning, motivatie en leersucces voorop staan. Wij werken met realistische leerdoelen en streven inzicht en zelfacceptatie na. Om efficiƫnter en effectiever te leren is het belangrijk een duidelijk beeld van de leerling te krijgen en de beginsituatie in kaart te brengen en de resultaten te meten. Daarbij is oudercontact van groot belang. Naast de leerlingondersteuning op cognitief gebied, willen wij ook de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling betrekken bij het leerproces.

Uw leerling als professional doorverwijzen?
Mocht u als ouder, maar ook als directielid, ib'er of leerkracht, een leerling voor deze vergoede begeleiding willen aanmelden, dan kunt u contact met ons opnemen of de leerling inschrijven via het aanmeldformulier op deze website. In alle gevallen zal er overleg plaatsvinden met de ouder(s)/verzorger(s), de leerling en de basisschool.